Bedrijf van de week
 
Blikvanger
 
 

Algemene voorwaarden

Leest u alstublieft onze voorwaarden voordat u gebruikt maakt van classics.nl

Zodra u adverteert, of op als aspirant koper gebruik maakt van onze site, houd dat in dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden.

Onze voorwaarden worden aangepast, zodra de situatie hierom vraagt.

Indien u gebruik maakt van Classics.nl als adverteerder, of als koper c.q. gebruikmaker van diensten, dient u zicht aan de huisregels van onze site te houden. Hier vallen ook wettelijke regels onder.

Expliciete pornografische en/of racistische meldingen, c.q. politiek getinte oproepen zullen direct van de site worden verwijderd. 

Artikel 1 Tekstuele inhoud van de aangeboden artikelen en/of diensten

Classics.nl houdt continu controle over de inhoud van het tekstuele gedeelte van de advertenties. Aangezien de tekst echter door de adverteerders wordt geplaatst, kan het zijn dat de juistheid van de inhoud van deze tekst niet correct is. Hiervoor is Classics.nl niet aansprakelijk en kan derhalve niet verantwoordelijk worden geacht.

Artikel 2 Uw persoonlijke gegevens

 1. De gegevens die nodig zijn om uw artikel(en) service aan de man/vrouw te brengen, zullen direct na het verwijderen van de advertentie door ons (na de betaal periode) of door uzelf, (na verkoop van het product of beëindigen van de service), direct worden verwijderd van de site.
 2. Indien u gebruik wenst te maken van onze advertentie site, dienen alle door u ingevoerde velden op waarheid te berusten, en dient u gemachtigd te zijn om de financiële handelingen te verrichten aangaande het plaatsen van de advertentie(s)
 3. Het dient duidelijk te zijn, dat uw gegevens actueel zijn bij opgave van de advertentie(s)
 4. Classics.nl maakt generlei gebruik van de door u verstrekte gegevens.
 5. Mocht Classics.nl door justitie benaderd worden om gegevens vrij te geven, zullen wij hieraan gevolg geven. Hiervoor moet dan wel voldoende reden toe zijn, en om dit te toetsen zal een juridisch verzoek ten alle tijden eerst met onze eigen jurist worden opgenomen.
 6. Zodra u door middel van een banner of op ander mogelijker manier op een andere site terecht komt, bent valt u vanaf dat moment niet meer onder de huisregels van Classics.nl, maar onder de regels van de desbetreffende website. Wij kunnen vanaf dat moment derhalve niet meer instaan voor de inhoud van deze website(s).

Artikel 3 Auteursrecht

 1. Op alle beeldmateriaal (stilstaand of bewegend) wat gebruikt wordt, danwel als wezenlijk onderdeel van de website (lay-out), of als deel van de advertentie(s) berust auteursrecht.
 2. Het is derhalve NIET toegestaan om enig beeld, tekst, ontwerp te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende en/of de maker, artiest.
 3. Schriftelijk toestemming wordt slechts verkregen na een duidelijk schriftelijk verzoek met daarin vermeld de reden van gebruik, de oplage van gebruik, de manier van gebruik (internet, drukwerk, magazines, weekblad, etc)
 4. Classics.nl zal ons eigendomsrecht te allen tijde bij de rechter beschermen.
 5. Adverteerders zullen zelf de afweging moeten maken om hun beeldmateriaal al dan niet te beschermen

Artikel 4 Spam / Misbruik persoonsgegevens

 1. Het is niet toegestaan om e-mail adressen van adverteerders te gebruiken voor andere doeleinden danwel de originele reden van publicatie, het adverteren. Bij eventueel contact met een aanbieder van een dienst c.q. advertentie, is het logischerwijs nodig om het e-mail adres te gebruiken om te communiceren. Het verzamelen van gegevens bestemd voor andere doeleinden als het gebruik bij Classics.nl is derhalve niet toegestaan.
 2. E-mailingen (spam) gericht aan de e-mail adressen van adverteerders vallen ook onder artikel 4.1, en zal derhalve idem worden gereageerd (zie artikel 4.3)
 3. Indien blijkt dat u onrechtmatige handelingen verricht tot het verkrijgen van persoonsgegevens of e-mail verstuurd welke niets met het aangebodene te maken heeft (spam), als hierboven vermeld, zullen wij overgaan tot juridische stappen. Hieronder valt het direct opeisbare boetebedrag van € 1000,- (Duizend Euro) per gebeurtenis, per gebruik van persoons/ adresgegevens. Er volgt geen verdere waarschuwing!!
 4. Rechterlijke tussenkomst zal direct worden vereist indien u niet overgaat tot vergoeding.

Artikel 5 Aansprakelijkheid: het aangeschafte artikel/gebruikte service

 1. Classics.nl is niet verantwoordelijk voor de tekstuele inhoud van de advertentie en/of de aangeboden service.
 2. Classics.nl is niet verantwoordelijk voor de algehele staat van onderhoud van de aangeboden artikelen en/of de geboden service.

Artikel 6 Aansprakelijkheid: het gebruik van de site

 1. Classics.nl is niet aansprakelijk voor de reacties welke voortvloeien op de door u geplaatste advertentie(s)
 2. Classics.nl is derhalve gevrijwaard van elke vorm van claims welke zouden kunnen ontstaan uit de door u of andere adverteerders geplaatste advertentie(s) cq service, welke al dan niet conform afspraak zijn uitgewerkt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:

Classics.nl past op haar voorwaarden het Nederlands recht toe. Eventuele juridische onenigheden zullen door onze jurist worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. 

Artikel 8 Updaten van de site

Classics.nl zal continue haar site updaten, ter bevordering van het gebruikersgemak middels de meegroeiende techniek en het verhogen van de beveiliging tegen misbruikers van buitenaf. 

Artikel 9 Advertenties

 1. de adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie tekst, en de algehele staat van onderhoud van het aangebodene, of van de inhoud van de aangeboden dienst/service.
 2. De adverteerder geeft een zo volledig mogelijk beeld van het te verkopen, gezochte artikel(en), of de aangeboden service/dienst.
 3. De omschrijving van het artikel en/of service/dienst behoort overeen te komen met de werkelijke staat van onderhoud van het geadverteerde item.
 4. De adverteerder plaatst zijn advertentie tekst zelf, en Classics.nl is dus nimmer aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar tekst.
 5. Classics.nl is te allen tijde gemachtigd om teksten/advertenties aan te passen c.q. te verwijderen, mocht Classics.nl hier reden toe zien.

Richtlijnen advertenties

Classics.nl hoeft geen reden van verandering c.q. verwijdering op te geven, doch geeft enkele richtlijnen:

 1. advertenties met teksten voorzien van expliciete pornografische en/of racistische inhoud, of welke domweg niet passen in de denkwijze van elk rechtgeaard mens, worden verwijderd.
 2. Als het vermoeden bestaat dat er in de advertenties illegale kopieën worden aangeboden (auteursrechtelijk beschermde zaken, zoals foto's, boeken, fotografie) of dat er gestolen goederen worden aangeboden.

Artikel 10 Betaling

 1. Classics.nl brengt particuliere adverteerders € 10,- per jaar (incl. BTW) in rekening voor het plaatsen van een advertentie op onze website. 
  Voor zakelijke adverteerders gelden andere tarieven.

NB.: advertenties in de rubrieken:

 • autoclubs
 • automobilia
 • evenementen

worden kosteloos geplaatst.

Classics.nl kan advertenties die in het twijfelgebied verkeren blokkeren, en plaatsen nadat de advertentie is betaald, of na overleg met de adverteerder. Voor een website vermelding betaalt u € 7,- per advertentie per jaar. Betaling gebeurd door middel van IDeal of Paypal vooruit. U ontvangt een digitaal betaalbewijs. 
Bedrijven ontvangen een factuur. De advertenties worden getoond na ontvangst van de betaling.

Artikel 11 Uitsluiting

Classics.nl heeft ten alle tijden de mogelijkheid om uw advertentie te verwijderen c.q. te weigeren en u uit te sluiten van verder gebruik van onze website, als u zich niet kunt verenigen met de bovenvermelde voorwaarden. 

(Datum laatste aanpassing 4 januari 2011)

EuroConnection-CarsEuroConnection-Cars
 
EuroConnection-Cars